Hospodářská stavení

Hospodářská stavení

  fotogalerie

Současnost

Jedná se o soubor tří budov – domu zahradníka , malého hospodářského stavení a kovárny. Objekty sloužily jako zázemí zahradnictví, k řemeslné činnosti spojené s údržbou zámku, hospodářství a zahradnictví a k chovu drobného domácího zvířectva. Při novém využití se přihlédne k původnímu a charakter objektu se nebude zásadně měnit.

Budoucnost

Po ukončení stavebních úprav bude objekt sloužit dětem. Umístíme zde dílničky starých řemesel, ukázky chovu domácích zvířat a pěstování užitkových plodin, prostor pro hraní a odpočinek.
 

Objekt domu zahradníka bude sloužit především jako zázemí zaměstnanců areálu, k ubytování brigádníků popř. vystavovatelů. Objekt kovárny – budou zde umístěny dílny starých řemesel a řemesel souvisejících s údržbou areálu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Zámek a areál Rochlov   www.rochlov.cz
  • Adresa zámku: Rochlov 1, 330 23 Nýřany
š