Pivovar, sladovna

Pivovar, sladovna

  fotogalerie

Současnost

Od svého uzavření nebyl pivovar využíván jiným způsobem než pro potřeby zemědělského družstava sídlícího v areálu. Do dnešních dnů se nedochovala pivovarská věž, její podobu známe jen z fotografií a kreseb, nedochoval se komín a část budovy spojující pivovar se sladovnou.

V současnosti se rehabilitace celého objektu ujala firma Pegisan. Na objektu pivovaru a sladovny byly vyspraveny vážné statické poruchy, objekty byly v letech 2002-2003 vyklizeny, nová střecha nad pivovarem se dělala v roce 2003. Tím je objekt zabezpečen proti dalšímu chátrání. Byly odkryty základy pivovarské věže a upraven terén kolem objektů.

Budoucnost

Ve sklepních prostorách objektu bude zřízena stylová restaurace.

Historie

První zmínka o vaření piva v Rochlově pochází z roku 1683, kdy se bratři Jan Adam Henigar a František Henigar snažili rozdělit si majetek Rochlovského statku. Proto je v Deskách zemských zanesena zmínka:…pivovar s hvozdem a humnem, pánví a se vším k němu příslušenstvím bude nám oběma společný zůstávati….v něk každý z nás potřebu piva pro sebe, však bez překážky v tom druhému, na svůj náklad navařiti a slady potřebné sobě dělati, dáti moci bude…Šenk piva ve vsi Rochlově též nám společný….chmelnice, rybníky společné…

Zmiňovaný pivovar však není tím pivovarem dnešním. Podobu toho původního neznáme. Nový pivovar se sladovnou byl postaven někdy mezi roky 1838 a 1890. Písemné dokumenty k pivovaru se nedochovali žádné. Z dochovalé dokumentace je pouze známo, že pivovar byl uzavřen v roce 1933, posledním sládkem byl Josef R. Čepek a pivovar nebyl úplně malým pivovarkem, protože zde byl roční výstav 2000 hl piva. Pivovar nikdy nevydával svoje etikety, pouze měl svoje láhve, zatím se nepodařilo získat ani jeden exemplář.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Zámek a areál Rochlov   www.rochlov.cz
  • Adresa zámku: Rochlov 1, 330 23 Nýřany
š