Společenský sál a Hostinec 1749

Společenské sály

Fotogalerie

 Společenský sál

 Hostinec 1749

Současnost

Do dnešního dne se uchoval kravín s konírnou zřejmě v původním rozsahu. Velmi krásné jsou zachovalé klenby celého prostoru. Ve špatném stavu byla střecha, kde firma Pegisan s. r. o. musela v roce 2002 vyměnit krytinu, laťování a provést vyspravení krovu. Celý objekt byl vyčištěn, vyklizen a na přelomu let 2004 - 2005 proběhla rekonstrukce. V přední části kravína byl vybudován stylový sport bar - Hostinec 1749 a v západní části objektu je v provozu společenský víceúčelový sál.

Historie

Z historie kravína a konírny toho příliš neznáme. Nicméně podle stavebních konstrukcí zaklenutí kravína se jedná o klasicistní stavbu. V našem případě musíme zohlednit historické skutečnosti: Stavba by mohla spadat do období do roku 1796 za období Millachů a nebo poté mezi roky 1818 - 1838 do období Wiessenbichů. V tomto období se však jednalo o budovu, která byla dvojnásobně dlouhá. Kravín byl na dnešní velikost ubourán někdy po 1. světové válce.

Budova kravína je poprvé zachycena na katastrální mapě z roku 1838. Jakýsi kravín je však zmiňován již v roce 1683 v zápisu Desek zemských, kdy se bratři Henigarové dohadují o majetek Rochlovského statku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Zámek a areál Rochlov   www.rochlov.cz
  • Adresa zámku: Rochlov 1, 330 23 Nýřany
š