Sýpka

  fotogalerie

Sýpka byla postavena stranou od zámku, aby zásoby, které znamenaly přežití i osivo na příští rok bylo chráněno před případným ohněm. Požár byl po tisíc let, kdy se svítilo i topilo otevřeným ohněm a mnoho konstrukcí bylo spalitelných, velikým postrachem a častým případem.

Současnost

V roce 2002 byla u sýpky vyspravená krytina a uklidil se interiér. V roce 2003 jsme provedli rekonstrukci omítek na štítu a též interiér včetně všech dřevěných konstrukcí. Všechno bylo nutné pečlivě očistit centimetr po centimetru. Stěny sýpky se natíraly vápennou barvou dle původní receptury s tvarohem. Stejně tak dřevo bylo ošetřeno a natřeno výluhem z ořechů a fermeže. Vynikla tak krása původního interiéru.
 

Historie

Sýpka je nejstarší objekt, který se dochoval v původní podobě v areálu. Sýpku postavil v roce 1644 Jan Arnošt Maxmilián Henigar ze Žeberka. Existenci sýpky dále dokládá zápis do desek zemských roku 1683, kdy se synové Jana Arnošta dohadují o majetek a sýpku si rozdělují na polovic.

Sýpka byla tedy zřejmě rozdělena na dvě části nějakou dřevěnou příčkou, ale jinak se zachovala v původní podobě. Některé nosné trámy podlahy byly vyměněny v roce 1775. V té době byl majitelem panství Kryštof Arnošt von Millach, nebo již jeho syn Jan Millach – vrchní lajtnant pěchoty. Podrobnosti dnes neznáme.

Později nedoznala sýpka žádných změn, snad jen výměna krytiny a nového krovu, který je novodobý, pravděpodobně z 19.století.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Zámek a areál Rochlov   www.rochlov.cz
  • Adresa zámku: Rochlov 1, 330 23 Nýřany
š