Aktuality

 • 9.6.2011

  Nabídka zaměstnání

  Nabízíme zajímavou a různorodou práci, kvalitní podmínky i mzdové zařazení.

 • 7.6.2011

  Životní prostředí

  Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí systému řízení naší společnosti.

Životní prostředí

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí systému řízení naší společnosti.

Ve firmě Pegisan s. r. o. se zabýváme projektovou a inženýrskou činností v investiční výstavbě, prováděním bytových a občanských staveb, sanací vlhkosti a obnovou památkově chráněných objektů, statickým zajištění staveb, tesařskými a truhlářskými prácemi, technickým poradenstvím ve stavebnictví a architektuře.

Uvědomujeme si, že naše činnosti, včetně nákupu stavebních materiálů a nákupu služeb mohou ovlivňovat životní prostředí pozitivně i negativně. Proto se všichni chováme k životnímu prostředí šetrně a odpovědně a takové chování vyžadujeme i od našich spolupracovníků a obchodních partnerů. Odpovědnost a šetrnost přístupu k životnímu prostředí dokládáme touto politikou v ochraně životního prostředí:

 1. Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí řízení společnosti.
 2. Plnění povinností v ochraně životního prostředí, stanovených právními předpisy České republiky pro životní prostředí považujeme za samozřejmou povinnost všech našich zaměstnanců a vyžadujeme je i od našich subdodavatelů.
 3. Ochrana životního prostředí je u nás založena na respektování podmínek učených projektovou dokumentací staveb, na preventivních opatřeních v přípravě staveb a na šetrném chování k životnímu prostředí při provádění staveb.
 4. Výběrem výrobků pro stavební práce a způsoby jejich využívání předcházíme vzniku odpadů a minimalizujeme množství odpadů.
 5. V přístupech k životnímu prostředí respektujeme požadavky smluvních partnerů, odběratelů a reagujeme na konstruktivní kritiku a návrhy zainteresovaných stran.
 6. Vlivy svých činností na životní prostředí zjišťujeme, hodnotíme a výsledky hodnocení využíváme při ochraně životního prostředí, k informování orgánů státní a veřejné správy, územních orgánů, zaměstnanců, spolupracovníků a veřejnosti.
 7. K naplňování této politiky v ochraně životního prostředí si stanovujeme konkrétní, termínované a měřitelné cíle, cílové hodnoty, programy a zdroje k jejich realizaci.
 8. Ochranu životního prostředí zdokonalujeme vzděláváním a informovaností zaměstnanců a našich spolupracovníků.
 9. Plnění své politiky v ochraně životního prostředí budeme pravidelně hodnotit a výsledky hodnocení využívat k její aktualizaci, ke hledání možností dalšího zlepšování ochrany životního prostředí, k řízení činností a společnosti.
 10. S našimi přístupy k životnímu prostředí seznamujeme zaměstnance, spolupracovníky, obchodní partnery a veřenost.
   

 

 • 9.6.2011

  Nabídka zaměstnání

  Nabízíme zajímavou a různorodou práci, kvalitní podmínky i mzdové zařazení.

 • 7.6.2011

  Životní prostředí

  Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí systému řízení naší společnosti.

Kontakt

 • Zámek a areál Rochlov   www.rochlov.cz
 • Adresa zámku: Rochlov 1, 330 23 Nýřany
š