Cyklocentrum

Cyklocentrum a informace

  fotogalerie

PŮJČOVNA JÍZDNÍCH KOL

PEGISAN s. r. o., K merfánům 47, 318 00 Plzeň - provozovna Rochlov
IČ 61171361, DIČ CZ61171361
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C č. vložky 5435

Provozní doba půjčovny:

Dle domluvy na tomto telefonním čísle: 724 152 355 pan Šindelář

Ceník služeb půjčovny - výše nájemného za historická kola:
za půjčení 1 kola na 2 hod.:  200,- Kč
za půjčení 1 kola na 4 hod.:  390,- Kč
za půjčení 1 kola na 6 hod.:  580,- Kč
za půjčení 1 kola na 8 hod.:  770,- Kč

Jistota činí 1 500,- Kč
Jistota je skládána za účelem zajištění zaplacení nájemného a škod vzniklých po dobu užívání nájemcem. Pronajímatel je oprávněn jistotu použít na započtení jemu vzniklých nároků z důvodu odpovědnosti zákazníka za škodu a z důvodu zaplacení nájemného. Vzniklý rozdíl je povinen pronajímatel nájemci vrátit po zaplacení nájemného.

Cyklocentrum

Ceník služeb:

Použití mycího boxu na kola:  20,- Kč
Použití šaten, koupelny a WC:  40,- Kč
Použití mycího boxu na kola, šaten a sociálního zařízení:  50,- Kč

V bezprostřední blízkosti vstupu do areálu se nachází objekt bývalé vrátnice, kde bude provozováno cyklocentrum a půjčovna historických i současných kol pro vyjížďky do blízkého okolí. Cyklocentrum je vybaveno koupelnou s WC a oddělenými šatnami. Součástí cyklocentra je mycí box pro kola.

Kontakt

  • Zámek a areál Rochlov   www.rochlov.cz
  • Adresa zámku: Rochlov 1, 330 23 Nýřany
š