Zámek

 

Fotogalerie

Zámek

Sala Terrena

Fotogalerie se otevře v novém okněVstupní hala

Zámecká kaple

 

 

 

Historie

Zámek nechal vystavět jako svoje panské sídlo František Vilém Údrčský z Údrče, poté, co se mu podařilo vykoupit obě části tehdy rozděleného panství od rodu Henigarů. Zámek byl již zcela dostavěn v roce 1711. Zámek byl stavěn v ranně barokním stylu s velmi jednoduchou dispozicí šestice klenutých prostor. Později byl z původního dvojtraktového řešení uděláno řešení trojtraktové přistavěním příček. Protože docházelo k častému střídání majitelů, několikrát se měnily interiéry, ale největší změny doznal zámek za Dr. Julia Hofmana, který zdědil zámek v roce 1882. V té době nechal přistavět klasicistní mělký rizalit, předělat fasády do dnešní podoby.

Z roku 1882 též pochází nový krov na zámku. Od té doby již zámek neměnil svojí podobu. Nicméně na zámku se vystřídalo mnoho majitelů, přičemž posledním majitelem byla Drážďanská společnost zastoupená panem Franzem von Metsch. Po druhé světové válce byl majetek komunisty zkonfiskován a zestátněn. Od té doby celé panství chátrá, včetně zámečku. Byly zde zničeny interiéry, vytrhány parkety. Pro neudržování střechy došlo k vážným statickým poruchám na průčelí zámku a také k porušení dřevěných konstrukcí.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

  • Zámek a areál Rochlov   www.rochlov.cz
  • Adresa zámku: Rochlov 1, 330 23 Nýřany
š